• Onder voorbehoud van uitputting voorraad, drukfouten en overheidsmaatregelen.
  • De prijzen vermeld in deze tarieven worden ten informatieve titel verstrekt en kunnen aangepast worden zonder verwittiging.
  • Deze prijzen zijn inclusief BTW.
  • Deze prijslijsten vernietigen en vervangen de vorige.